Friday, January 26, 2007

“The Revolution will not be televised, but BLOGGED”

Maraming nagsasabi na “Year of the Filipino Bloggers.” ang taong 2007. Maaring may katotohanan, subalit kung sinasabing “ita-take over” ng BLOGs ang papel ng television na magbroadcast at magbigay ng inpormasyon sa mga nangyayari sa mundong ibabaw sa madla, lalong lalo na ang mga kaganapang tunggalian at kontradiksyon ng tao sa lipunan, mukhang mahirap atang arukin. Ewan lang natin?

Sapagkat, kahit sabihing may umiiral sa ngayong “blogging revolution, online freedom" at nakikipagsabayan na tayo sa international blog, o kabahagi na tayo ng western blogging networks, mukhang kakain pa ng ilan taon bago makita ang kaganitong realization. Sabi ng ilan, parang na sesentionalized, over acting, na-eexagerated ang nasabing “take over” ng BLOGs.


Kung matatandaan, ang Blogs ang naging pangunahing means ng propaganda't info warfare sa Gitnang Silangan at ilang masasalimuot na kaganapan sa Africa at Timog Amerika. Ginamit ng mga simpatisador ng grupong Hezbola (guerilla movement at political party sa Lebanon/ anti-Israeli army) ang Blogs upang ilarawan, ilantad at ipakita sa PINAKAMABILIS na PARAAN sa buong mundo, partikular sa Arab world ang panloloob, pananakop,ang kalupitan at pang-aabuso ng sundalong Israeli sa Lebanon, ganun din ang karanasan ng ilang liberation movement sa Mexico at Iraq.

Tanggapin nating may himigit kumulang na iilang milyon lamang ang may access sa internet sa Pilipinas. Nananatiling 70-80% ng pinanggagalingan ng information ay kopong pa rin ng broadcast media, meaning ng television at radio at ang natitirang 20% ay halos pinaghahatian na ng print at on line media at iba pang nasa larangang pangkomunikasyon.

link; "The Revolution will not be televised, but BLOGGED"
http://technology.inquirer.net/infotech/infotech/view_article.php?article_id=42507

Doy Cinco / IPD
Jan 27, 2007

No comments: