Wednesday, September 20, 2006

Thai COUP, Military Adventurism o Kabayanihan?

Na-overthrow na rin sa wakas ang kinamumuhian, unpopular Prime Minister ng Thailand na si Thaksin. Kung matatandaan, malaki, malawak (broad) at matitinding kilos protesta para sa pagppatalsik kay Thaksin. Pinamunuan ito ng People's Alliance for Democracy (PAD) at Campaign for Popular Democracy . Hindi nagkakalayo, magkahalintulad ang isyu at konteksto ng Thailand at Pilipinas. Legitimacy, panlilinlang, panggagarapal, pag-aabuso sa pwesto't kapangyarihan at laaganap na katiwalian at pangungurakot.

Presidential ang sistema ng paggugubyerno at Kristiano ang Pilipinas, habang Parliamentaryo't Budismo ang umiiral sa bansang Thailand. Nananatiling may monarkiya (kahariang) ang Thailand. Relatibong mas maunlad ang ekonomya at political maturity ng Thailand kung ikukumpara sa Pilipinas. May makulay, maunlad at mayaman ang sibilisasyon (emperyo), kultura ng Thailand at samantalang “maiksi, bastardo't nasalaula” ang kasayasayan at tradisyon ng Pilipinas.

Magkaparehong nasalaula ang demokratikong institusyon sa Pilipinas at Thailand. Halos lahat na ng pamamaraan, legal at extra legal (rally, demo, impeachment, withdrawal of support o aklasang militar) ay magkaparehong pinagdaanan ng Thailand at Pilipinas.

Kaya lang, kung tumagal ng kulang-kulang isang taon ang pakikibka para sa demokrasya, para sa pagpapatalsik kay Thaksin, mahagit isang taon na at mukhang aabot pa sa 2010 ang pakikibaka at pagpapatalsik sa ilihitimong pangulong Arroyo sa Pilipinas.

Kung mataas ang kredibilidd, solido at neutral ang Thai Army sa Thailand, sa Pilipinas, nasalaula, watak-watak, kasabwat sa katiwalian at panggagahasa sa 2004 election. Kung halos solido at watak-wawak ang pagkakaisa ng Kilusang Demokratiko sa Thailand, paksyon-paksyon, pinagdududahan, kanya-kanyang agenda ang oposisyon at kilusang demokratiko't Kaliwa sa Pilipinas.

Ano ngayon ang masasabi ng mga promotor ng Cha Cha na Malakanyang, Tongreso't Sigaw ng Bayan na kung saan ang modelo ng Thailand ang siyang tinitingala. Ang aral dito, kapag napuno na ang SALOP, anumang klaseng sistema ng politika, relihiyon, lahi at ekonomya, anuman pamamaraan ng pakikibka; elektoral man o insureksyon, impeachment man o KUDETA, basta't kaulayaw ang taumbayan at interest ng mamamayan ang magpapasya ay lehitimo, makatwiran at makatarungan.

Ang lesson dito, kapag pinigil-hinarang mo ang daluyan, kapag sinupalpalan-tinakpan mo ang pressure at binusalan mo ang country, kapag ika'y nanlinlang at nang-api sa mamamayan, parang tubig ito; "hahanap at hahanap ito ng isang LEVEL upang malusutan, makawala, makalaya at makaginhawa."

Sa kabila ng matinding kondemnasyon ni Bush ng US at Kanluraning bansa ang isinagawang KUDETA ng Thai Army, kabalintunaan (kuntento, normal lang, wala lang, masasaya, imune na sila sa KUDETA noh!) at positibo naman ang reaksyon at pakirandam ng mamamayan Thais.

Ayon sa mga Thais, "hindi isang power grab ang inilunsad ng military, bagkus ito'y pagtatanggol ng political institution, pagkakaisa at para sa mamamayan Thais. Itinayo ang isang transition para pansamantalang mangasiwa sa gwaing paggugubyerno, ang Administrative Reform Council na walang dudang pamumunuan ni Army General SonthiPanghuli.

Kung pansamantala't ipapasa agad ng Kasundaluhan sa mamamayang kapangyarihan ng Thai, walang dudang isa itong KABAYANIHAN at hindi adbenturismo!


Doy Cinco / IPD
September 20, 2006

1 comment:

Boy Bayabas said...

The US government just announced today that it condemns the coup in Thailand and that it calls for the “return of democracy” as quickly as possible. King Bhumibol sees it otherwise. The king endorsed today the bloodless military coup that ousted Thaksin. The king also agrees with Gen. Sonthi’s plan to restore civilian rule within a year. Do these announcements make Bush more “democratic” than King Bhumibol?

To date, no foreign government who denounced the coup demands the return of Thaksin.

Many bright minds were trained to think that anything that goes beyond “democratic means” is political adventurism. It won’t be surprising to hear assertions that Gen. Sonthi’s coup d’etat is well beyond “democratic options” or “democratic processes”.

Let’s call a spade a spade. The recent Thai coup went beyond so-called “civilian rule”, which reads as-- neoliberal bourgeois rule. If there is “elite democracy”, there are also “elite democratic processes”.

I understand that political adventurism constitute two things. First, is that political adventurism stems from lack of principle that owes to the absence of representation from one’s constituency. Second, political adventurism seeks the transfer of political strength or power to a class or social constituency by a political force that is basically disconnected from such a constituency.

Through his strong cultural sway, King Bhumibol legitimized the coup in behalf of the “people”. The scrapping of the 1997 Constitution served as elite political factions as well. Gen. Sonthi and his followers, acting as a political force with coercive capabilities, represent the elite factions disenfranchised by Thaksin.

From a bourgeois elite viewpoint, Gen Sonthi’s power grab is definitely not political adventurism. Thailand’s deepening crisis of bourgeois elite democracy can no longer be resolved by Constitutional means because the Constitution itself served as a barrier for the elite’s survival. The crisis is threatening the state itself.

The power grab was meant to save Thai bourgeois elite democracy. The US and the rest of Western powers should in fact be thankful of the coup. More than a year of Thai martial rule can plunge the Thai economy into recession. It will only be a matter of months when things will normalize and the financial markets will open up for foreign capital to wallow in.

The Philippine case paints a different landscape. When patriotic and progressive officers and tank-and-file of the army and police forces take the side not only of the people but also of the masses, when in both words and deeds they launch coordinated direct actions founded on progressive wisdom to dismantle elite rule and establish a new order in favor of the masses—what they demonstrate then is not political adventurism, but revolutionary fervor.

-- Boy Bayabas
21 September 2006