Monday, January 21, 2008

Patakarang “No Permit, No Rallies”

Kung susunod ang kapulisan sa Malakanyang na idisperse ang mga kilos protesta ng mga nagra-rally at brutal na bubuwagin ang mga mapayapang hanay, lalong lilinaw sa mata ng mundo at sa mga Pilipino, na copy cat nga tayo o mas masahol pa tayo sa Burma. Na ang ibig sabihin ng kapulisan o PNP ay Pakawalang-aso Ng Palasyo at Palo Ng Palo.

Sa pamamagitan ng Calibrated Pre-emptive Response (CPR), BP-880, 464, emergency rule at iba pang mga kahalintulad na kautusang anti-demokratiko, inilibing ni Ate Glo ang people's democratic exercise of dissent and protest ng mamamayang Pilipino. Hindi pa nakakalimutan ng madla ang matinding puna ni Ate Glo sa kalupitan ng military Junta ng Burma nung siya'y nagsalita sa GA ng United Nation. Nakakatawa't hindi nito nanalamin at nakita ang kanyang sarili. Tulad sa Burma, walang awang hinambalos at niyuyurakan ang mapayapang pag-aasembliya at pagpoprotesta ng kanyang sariling mamamayan.

Hindi maaring tumbasan ng mga nakakatawang mga palusot ng PNP, tulad ng “maximum tolerance,” Traffic Jam, massive inconvenience karapatan daw ng ilan, destabilization at No permit No rally" ang sagrado at universal na karapatan ng mamamayang Pilipino na magpahayag ng mapayapang pagkilos, ang inaasam-asam na demokrasya't kalayaan. Hindi na mabubura ang ala-ala ng Edsa 1, Edsa II at Edsa 3.

Ang nakaka-alarma, kung walang masulingan ang mamamayan upang mai-adres ang mga kahilingan, kung walang mga demokratikong institusyong aagapay at sasalo sa mga hinaing, patuloy na sasagkaan ang mga mapayapang pagkilos ng mamamayan, ingredient, fertilizer ito't itinutulak lamang na mag-underground at magrebelyon ang mamamayan, lalo lamang lalakas ang grupong mga extremista ng country.

Kaya't matapos mai-utos ng Malakanyang na paputukan ang mga magsasaka't mga suportador nito at nangyari na nga ang kahindik-hindik na Mediola Masaker, dalawa lamang ang nakinabang na grupo, ang pasistang estado at ang NPA. Ang daming kasapi ng kilusang kabataang-estudyante noon ang na-engganyong pumaloob sa NPA.

Hindi tayo nagtataka kung bakit hindi mabura-bura ang RADIKALISASYON, ang panawagang pagrerebolusyon at marahas na pagpapabagsak ng mahina at lulugu-lugong estado at gubyernong mapanupil ng kasalukuyan naka-upo sa Malakanyang. Tama ang kasabihan ng marami na, ang “VIOLENCE ay tinutumbasan at tinatapatan lamang ng isa pang Violence.”

Doy Cinco
January 21, 2008

No comments: