Tuesday, March 04, 2008

Masses for truth to visit 6 metro Manila campuses

'Yan ang pinakamagandang naisip na dapat isagawa ng simbahan-CBCP (Watch, Pray and Act Movement”. Maaring tutukan naman ng civil society / Kilusang Demokratiko, sa pakikipagtuwang sa mga PAROKYA, ang mga malalaki at estratehikong mga KOMUNIDAD sa Metro Manila at mga secondary urban centers sa buong kapuluan.

Sa pamamagitan
ng paglulunsad ng mga "popular education, mga demokratikong konsultasyon at pagtatayo ng mga popular na konseho ng mamamayan" sa grassroot level, tulad ng "pulong bayan, pulong baryo, pulong iskinita, pulong ng mga magkakapit bahay, " kung saan maaaring talakayin ang mga maiinit na isyung pang lokal-pangbarangay, kasama ang paghahanap ng "Katotohanan, hustisya at kaunlaran ." Ika nga ng mga Kaliwa, "BASE BUILDING."

Tulad nga ng paniwala ng marami, "wala sa testimonya ni Neri, salaysay ni Jun Lozada, sa Senate investigation, wala sa suporta ng kasundaluhan at middle class, wala sa elite opposition at CBCP ang susi ng ikatatagumpay" ng "KATOTOHANAN," "nasa mga sarili natin at nasa mga komunidad. Ang komunidad ang isa sa magsisilbeng lunsaran ng pakikibaka't labanan para ipagtanggol ang demokrasya at Katotohanan. At dahil mukhang tatagal pa ang labanan, tatagal pa ng ilang buwan ang paghihirap at pagdurusa ng mamamayang idinudulot ng patuloy na pangungurakot, pandarambong at katiwalian ng rehimeng Macapagal Arroyo.
(2 Photos:
kuha ni Doy Cinco sa isang "People's Camp" activities sa isang barangay sa QC /
Photo sa baba;
Former cabinet members and other officials under five presidents including the incumbent present a manifesto calling on President Macapagal-Arroyo to take five concrete steps to show her commitment to truth. Photo by Tom Guevarra, http://www.journal.com.ph/)

Sa ganitong kaparaanan maitataas ang pampulitikang kamalayan, makakapag-ipon ng malaking pwersa, makakapagkonsolida, makakapag-organisa at mapapakilos ang malawak (broad) na mamamayan, ang pwersa ng "Katotohanan at Pagbabago." Alalahaning nagsisimula ng umalagwa ang maitim na "propaganda machine ng estado," ginag
amit na ng Malakanyang ang LGUs at binuong Kongreso ng Mamamayan sa kontra-pag-oorganisa sa mga kumunidad at paaralan maisalba lamang ang buluk na pulitika ni Ate Glo at kanyang bangkaroteng gubyerno. - Doy


Masses for truth to visit 6 metro Manila campuses
http://www.cbcpnews.com/?q=node/1172

MANILA, March 4, 2008—Six more “Masses for Truth and Accountability” will be held at six different Catholic schools beginning this Sunday, March 9 at the De La Salle University at Taft Avenue, Manila.
All the activities are under the auspices of the Church-based “Watch, Pray and Act Movement.”

Another Mass will be held on March 16 at Miriam College, Katipunan Avenue, Quezon City. Students, faculty members and non-teaching personnel of St. Joseph’s College will host another Mass for Truth and Accountability on March 23.

The Manila Cathedral School will welcome Intramuros residents to another Mass on Sunday, March 30. The Holy Trinity Academy at Calabash Road, Balic-balic, Sampaloc, Manila will host the Mass on Sunday, April 6.

Tondo residents will have their turn on Sunday, April 13, 2008 when the Mass for Truth goes to the Holy Child Catholic School at Plaza Amado V. Hernandez.
Archdiocese of Manila’s Social Communications Director Peachy Yamsuan said all Masses will begin at 10:00 A.M. NBN-ZTE star witness Rodolfo Noel Lozada, Jr. is expected to join the said Masses. (Melo M. Acuña)

Related Story:

Former WB chief 'disappointed' over higher poverty incidence in RP

Former World Bank president James Wolfensohn on Wednesday said he was “disappointed” over latest government figures showing that the poverty incidence in the Philippines worsened from 2003 to 2006.
Speaking at the Asian Institute of Management, Wolfensohn noted that the country’s 30% poverty incidence in 2003 was expected to decline. Instead, it increased to 32.9% in 2006.
He said central to these debates will be issues of “equity and social injustice” amid the continued allegations of corruptions hurled against the Arroyo administration. (Photo Above:
upload.wikimedia.org/.../250px-Manila_shanty.jpg)
Full Story; http://www.abs-cbnnews.com/storypage.aspx?StoryId=111277


Gov't says number of poor growing as prices outpace wage rises


http://www.philstar.com/index.php?Local%20News&p=54&type=2&sec=2&aid=2008030547
Wednesday, March 5, 2008 05:40 PM
MANILA (AP) - The number of poor Filipinos rose between 2003 and 2006 despite strong economic growth because income increases failed to keep up with price hikes in food and basic services, a government statistical agency said Wednesday.
The National Statistical Coordination Board said the latest nationwide family income survey showed that a total of 4.7 million families _ or 27.6 million Filipinos _ were considered poor in 2006, up 16 percent from 4 million in 2003.
It said incidence of poor families rose to 26.9 percent in 2006 from 24.4 percent in 2003, but remained below the 27.5 percent figure for 2000, the year before President Gloria Macapagal Arroyo was swept to power.
The agency estimates the poverty threshold _ the monthly income that a family of five requires to meet basic needs _ rose to 6,274 pesos (US$154) in 2006, from 5,129 pesos (US$126) in 2003 and 4,774 pesos (US$117) in 2000.

64 comments:

Anonymous said...

xanax medication white round generic xanax - xanax liver damage

Anonymous said...

xanax online generic xanax interactions - xanax 1 mg.pills

Anonymous said...

xanax no prescription online buy xanax online canada - drug interactions xanax and ambien

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol online us - tramadol dosage horses

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol hcl 50 mg tab uses - buy tramadol online cod

Anonymous said...

order tramadol online tramadol overdose stories - can you withdrawal tramadol

Anonymous said...

order tramadol online overnight what is ultram tramadol used for - tramadol hcl mode of action

Anonymous said...

xanax online xanax bars rap - buy-xanaxonline.com

Anonymous said...

buy tramadol online maximum dosage tramadol 24 hours - cheap tramadol overnight shipping

Anonymous said...

xanax online half life 1mg xanax - xanax effects eyes

Anonymous said...

xanax 2mg how many xanax pills to get high - xanax side effects in women

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol online with cod - cheap tramadol overnight

Anonymous said...

xanax online xanax 605 - .25 xanax for anxiety

Anonymous said...

buy carisoprodol medicamento carisoprodol 350 mg - carisoprodol 350 mg drug interactions

Anonymous said...

buy generic xanax online xanax online pakistan - xanax dosage

Anonymous said...

xanax online alprazolam 0 5mg causa dependencia - is buying xanax online illegal

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol 350 mg side effects - carisoprodol 350 mg no prescription

Anonymous said...

xanax online xanax quotes for myspace - xanax dosage 1mg

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol 50 mg ultram - buy tramadol usa online

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol soma watson brand - carisoprodol 350 mg opiate

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol sr 100 mg - tramadol hcl back pain

Anonymous said...

buy cialis from canada cialis free offer - buy cialis online usa paypal

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol overdose how long - tramadol 50mg good pain

Anonymous said...

buy cialis daily cialis bph - cialis price check

Anonymous said...

xanax online xanax withdrawal fever - xanax and alcohol od

Anonymous said...

buy cialis online cialis reviews for bph - buy cialis 20 mg online

Anonymous said...

buy cialis online order cialis over internet - lowest price cialis no prescription

Anonymous said...

cialis online generic cialis super active (tadalafil) 20mg - buy cialis professional online

Anonymous said...

cialis online price of cialis vs viagra - cialis reviews photos

Anonymous said...

generic cialis online can you buy cialis online no prescription - cheap cialis 10 mg

Anonymous said...

learn how to buy tramdadol tramadol hcl overdose - tramadol hcl 50 mg para que sirve

Anonymous said...

buy tramadol cheap tramadol - buy tramadol online in usa

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#38471 quit tramadol addiction - buy tramadol online with credit card

Anonymous said...

buy tramadol tramadol 50 mg 4 times a day - tramadol headache

Anonymous said...

learn how to buy tramdadol buy tramadol no prescription mastercard - tramadol 50mg

Anonymous said...

buy tramadol buy tramadol online cod only - tramadol for dogs same for humans

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#21906 order tramadol cod - can i buy tramadol online

Anonymous said...

http://buytramadolonlinecool.com/#50897 tramadol 100 mg and alcohol - tramadol 50 mg images

Anonymous said...

http://blog.dawn.com/dblog/buy/#21563 buy tramadol cod delivery - generic tramadol

Anonymous said...

buy tramadol with paypal tramadol no prescription overnight cod - order tramadol online without script

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol online overnight fedex - tramadol 50mg vs 100mg

Anonymous said...

ways to buy ativan online ativan dosage mayo clinic - ativan withdrawal caffeine

Anonymous said...

http://blog.dawn.com/dblog/buy/#91875 tramadol 600 mg daily - tramadol hcl schedule

Anonymous said...

buy tramadol buy discount tramadol - is it legal to buy tramadol online us

Anonymous said...

lorazepam drug ativan side effects on elderly - ativan vs xanax strength

Anonymous said...

ways to buy ativan online order lorazepam no prescription - ativan overdose in dogs

Anonymous said...

buy ativan online ativan dosage - ativan dosage by weight

Anonymous said...

http://ranchodelastortugas.com/#72895 xanax and alcohol poisoning - xanax dosage recreational erowid

Anonymous said...

order tramadol overnight tramadol 50mg capsules uses - order tramadol cod saturday delivery

Anonymous said...

buy xanax online buy 3 mg xanax - xanax for anxiety panic

Anonymous said...

http://staam.org/#56821 tramadol for dogs pain relief - tramadol euphoria dose

Anonymous said...

buy xanax online much does generic xanax cost walmart - drug test with xanax

Anonymous said...

buy tramadol online can you buy tramadol online no prescription - tramadol 50 mg drug facts

Anonymous said...

http://ranchodelastortugas.com/#51462 how many xanax pills to get high - xanax green pill

Anonymous said...

buy xanax online xanax green pill - xanax drug wikipedia

Anonymous said...

buy xanax online xanax withdrawal cold turkey - side effects of generic xanax

Anonymous said...

buy xanax online xanax and alcohol yahoo - xanax withdrawal tips

Anonymous said...

can i buy xanax online buy xanax online no rx - drug interactions with xanax and adderall

Anonymous said...

buy alprazolam online without prescription can you overdose xanax xr - xanax pills depression

Anonymous said...

Үouг аrticle featureѕ ρrоνen necesѕary to
me. It’s veгy usеful аnԁ уou're simply clearly extremely knowledgeable in this region. You have opened up my sight for you to varying views on this kind of matter together with intriquing, notable and sound content material.
Here is my page ; Valium Online

Anonymous said...

Youг write-up features verified neceѕsаry to us.
It’s verу useful and you rеally агe obviously
quite eхperiеnceԁ in this region. You get opеned up my eye to varyіng thoughts about this ρarticular subject mattеr
ωith іntriguing, notable аnd solid
cоntent material.
my website :: www2.ufpa.br

Anonymous said...

The pοѕt pгoviԁes νeгified usеful to us.

It’s гeallу usеful аnd уou're simply clearly really well-informed in this area. You get opened my personal sight to be able to various opinion of this topic with intriguing and solid content material.

Also visit my web site ... viagra
Also visit my web-site - buy viagra

Anonymous said...

Υour current аrticle haѕ cοnfіrmеd nеcеssaгу
to me peгsonаlly. It’s vеry educational and you're obviously very educated of this type. You have got opened up my own face for you to numerous views on this kind of topic along with intriguing and strong content.

My blog: buy phentermine
Feel free to visit my homepage :: buy phentermine

Anonymous said...

Normally, what wе should rеаlіzе if we very
fіrst hеaг Cialis would be the fаct hеre iѕ thе

Have а look at my site :: viagra