Sunday, February 12, 2006

Bago at Kakaibang kaganapan? (Military Activism)

Nakaka-intriga, “bago at kakaiba” sa mata ng country ang nagaganap na tipo ng aktibismo sa PATRIOTs (Magdalo-YOUng). Ayon sa ilang nagmamasid, kritiko, sa mga asaran sa inuman at kapihan, mukhang pinupulutan at pumapatok ang debate't diskurso hinggil sa nalalapit na pagbagsak ni Ate Glo. Positibo ring balita ang pinagsamang (magkatuwang) pwersa ng Magdalo-YOUng at ng kilusang masa. Sa ngayon, mas nagkakaroon ng panibagong larawan (political struggle), hugis, imahe, hindi lamang sa loob (kasundaluhan), maging ang relasyon nito sa lipunan at organisasyong kumikiling sa masang Pinoy.

Hindi malayong makumbinsi nito ang ilang grupo ng civil society, panggitnang pwersa, ilang bahagi ng taung simbahan, ilang moderate-left tendensiya at ilang bahagi ng mga aktibista sa loob ng burukrasya.

Unti-unting “nagkakapanatagan ng loob” sa hanay ng progresibong sektor at mga patriot-junior officers. Sa mga (masasalimuot) usapin at sensitibong mga isyu na may kinalaman at ugnayan sa lipunan, sa mamamayan at sa masa, kumaklaro at mukhang sumiseryoso ang inilalako nitong pagbabago at repormang hindi lang sa inaamag na sandatahang lakas (AFP), maging sa kabuuang sistemang pampulitika at pang-ekonomya ng country.

Kung sa unang pag-aaaklas (Edsa 1 & 2) militar cum pipol power ay nagoyo sila ng mga trapo't elitistang pamunuang militar, mukhang ang direksyon ngayon ay mukhang kakaiba, ang isang revolutionary government at hindi sa tulad ng dating pagpapalit lamang ng TRAPO, mga taong ang hangad ay status quo. Kung sa dati'y simpleng panawagan lamang ireporma ang AFP, tila mas malawak at mas komprehensibo na ngayon ang isinusulong ng mga ito, ang “system change”.

Sa lumabas na pahayag nito sa media, paulit-ulit nitong nilinaw na magkakaroon ng handover ng authority sa civilian government kung sakali mang maigupo nito ang rehimeng Macapagal-Arroyo. Bagamat kaya nitong ibagsak si Ate Glo sa lalung madaling panahon, nilinaw nitong "hindi nito kayang solong-patakbuhin ang gubyerno. Tiniyak nitong "kailangan ng isang grupong mapagkakatiwalaan at mapagpapasahan ng affairs, sa gawaing paggugubyerno." Meaning, bangungut ang isang “military junta” na pilit na ipinangtatakot ng Malakanyang sa country. Ang sigurado, hinding-hindi na mauulit ang panggogoyo nuong Edsa 1 at 2, kung saan silver plotter na nihatag nito ang konsesyon sa pulitiko at TRAPO.

Batay sa ibinigay nilang pahayag (matapos tumakas ang apat-4 na patriotic officers), “kami ay hindi na papayag na gawing kasangkapan sa bitag ng mga elite at trapo,” “hindi lamang pagpapalit ng gubyerno ang aming pinapanawagan, kami ay naghahanap ng pagbabo ng sistema na siyang maglalagay sa poder sa mga kaaway ng sambayanan at magpapatuloy na isinasainsangtabi ang hinaing ng mayorya.” Kung hindi ako nagkakamali, mukhang ang pakahulugan ko rito ay isang revolutionary government ang ninanais nilang itayo at hindi ang isang TRAPO government!

Diumano'y sinasabi pang magiging instrumento ng “pagkakaisa, ahente ng pagbabago, taga-pangalaga/ protector of the people, nakapakat at kinikilalang organong may mahigpit na ugnayan sa masang Pinoy. Ang pinagsamang pulitiko-militar na pwersa ng Magdalo-YOUng ay kabaligtaran ng “military adventurism”. Parang aktibista nga ang dating ah, “wow naman, kailangan pa bang imemorized yan. Sana hindi ako magkamali!

Baka ito na ang produkto ng mahigit sampung taong (10 years) pagninilay-nilay, sakripisyo, pagmumuni-muni, repleksyon at rectifikasyon ng PATRIOTs sa gawaing pang-organisasyon, politika at ideolohiya.

-doy cinco / IPD
Feb 13, 2006

No comments: