Saturday, February 18, 2006

Isang MULTO sa PANINGIN.

Three (3) weeks ago pa, inaasahan na nating gagawa ng mga kabulustugan ang palasyo ma i-delay man lang ang napipintong lagapak (ang katapusan) nito sa trono! “Teka muna, nag-iimpake pa'ko, sandali lang nag-aalsa balutan pa mga galamay ko, last na lang ito sayang din yung ilang bilyong pisong maiiwang koleksyon-komisyon at kurakot ko.” Eka nga, kung baga sa ahas nasa depensive mode, magsasaboy ng venum, MANUNUKLAW at maghuhurimantado. Nasa survival mode si Ate Glo at natural lamang na kahit man lang sa huling sandali (batay sa kanyang spin doctors/consultants) makapitik man lang at ma-win over pa ang suporta ng country.

Sunud-sunod na psy-war at propaganda warfare ang ipinupukol ng Malkanyang. Sentrong inaasinta ang PATRIOTs; ang assasination plot kay Ate Glo, demonyo, kampon ng kadiliman, walang kakayahan, walng malinaw na mukha't programa, isang monster, mga adbenturista, babaero, may ugnayan sa mga komunista (CPP-NPA), drug-weteng lord at kung anu-ano pa! Kaya lang, sa ngayon, sino ang mas kapani-paniwala't may kredibilidad sa masa?

Lumang tugtuging takuting muli ang country. Bumulaga sa broadcast at print media ang coup plot na “Oplan Hackle” na isasagawa raw ng kanyang mga kalaban, ang Magdalo-YOUng sa darating na araw. Aber, ano naman daw ang laman nito?

1. Assasination plot kay Ate Glo? Haaaaaa! Bawal yan! Ang ugung-ugung, accountable at huhulihing buhaw si Ate Glo at iba pa, lilitisin at ibibilanggo kung mapapatunayang may krimen sa country.
2. Mga “dog tag na ala-blood compact ritual” ang Magdalo na binibigay sa mga bagong recruits.” Ganun na pala ka lalim ang pakakaisa ng Magdalo, parang KATIPUNAN nga sa panahon ng pananakop ng Kastila't Amerikano.
3. Ang kudeta ay walang kabuhay-buhay. Isa raw itong adbenturistang militar, madugo at labas sa prosesong konstitusyunal? Talaga? Totoong walang kabuhay-buhay ang Kudeta, kaya nga't may civilian components at kombinasyong pampolitika't panawagan. Manalaming muna kayo, tignan n'yo nga mga pagmumuka n'yo? Ano bang ginawa ni Gen Angelo Reyes nuong Edsa 2? Ano ang ibig sabihin ng “shoot to kill” order ni Gen. Tolentino, Central Luzon Command chief sa apat (4) na mga junior officers na nakapuga sa bilangguan? Ano ang masasabi n'yo sa bantang “apoy sa apoy” ni Ninyo Bonitong si Mike Defensor? Sino ang yumuyurak sa hindi na mabilang na paglabag n'yo sa Konstitusyon?
4. Ang Magdalo-YOUng ay napasok na ng CPP-NPA? Ito ang palakang kokak na pahayag ng mga nagsunog ng kaluluwang si Maestrocampo at Gambala (sa udyok ng palasyo at umaasa pang maididismiss ang kanilang kaso) . Pagtugon daw ito ng junior officers sa panawagan ni Ka Roger Rosal na maluwalhating tatanggapin sila sa NPA? Sobra na kayo, napaka-KRUDO ng inyong propaganda. Manhid na sa pananakot ang country, lalo na ang Magdalo-YOUng. Sinong gago, tanga ang maniniwalang sumanib na sa komunista ang mga junior officers? Samantalang inaambus nga sila ng mga NPA sa Mindanao at Northern Luzon, pinapatay ang mga foot soldier (uring anak pawis) na mga anak din ng maralita, magsasaka at urban poor. Ilan na lang ba ang tunay na komunista sa mundo, ang alam ko North Korea na lamang! Buluk at lumang tugtuging Scare tactics ng palasyo sa hanay ng kasundaluhan!!
5. Kung magwawagi ang Magdalo-YOUng, bubuwagin nito ang LEHISLATURA at HUDIKATURA at ite-take over ang EHEKUTIBO, ang Malakanyang. Hindi pa kontento, ipasasara raw ang media? Abaaaa, ang galing naman noh, panigurong matutuwa at magpapasalamat ang country kung agad-agad na ikakandado na ang Tongreso at Hudiktura!! Patatagalin pa ba si TAINGA at buong barkadahan nagkakot ng tiyan? Deka-dekada ng pasaway, BABOY, kurakot ang dalawang institusyong ito. Walang dudang io-over haul ito ng Transition Government, itatayo pansamantala (EHEKUTIBO) na pamumunuan ng civilian at hindi mga militar, sa tulad na ipinangtatakot ng palasyo! Kung sa kaso ng “pagsasara ng media,” mukhang “foul”, kumplikado at dadaan ito sa proseso't masusing debatihan.


Tuliro't natataranta na si Ate Glo. Alam n'yang 'di niya lubusang maaasahan ang mga nasa tabi niya, partikular ang mga heneral, ang military. Ang mga mayors, gobernador sa lokal na gubyerno, na kanyang napakinabangan nuong nakaraang taong muntik ng tumaob ang gubyerno ay siguradong maghuhunyango, tatanggapin kung kusa kung sino man ang bagong uupo sa Malakanyang.

Kung babalagbag na (CRUNCH TIME na) ang aklasan, ang tanging huling depensa ni Ate Glo ay ang Tongreso at Senado (takuting mawawalan na sila ng trabaho). Kaya lang, watak-watak, mga dorobo't tuso ang karamihan dito. Kung tagilid na ang bangkang papel ni Ate Glo, walang dudang magsisirkuhan at magsisipaglundagan ang karamihan dito.
Ang isa sa maaaring imungkahi ng kanyang mga consultants-spin doktors sa larangan ng PROPA (makuha ang hearts and mind ng country at International community) ay palabasing, ''sa gawaing paggugubyerno, di hamak na mas mainam si Ate Glo kaysa sa ragtag at utak pulburang mga Magdalo-YOUng.“ Isang MULTO sa PANINGIN ng mamamayang Pilipino. Kaya lang, huli na ang lahat, nagsisimula na ang COUNTDOWN!!


DOY CINCO/ipd
Feb 19, '06

No comments: