Sunday, April 22, 2007

Kung napalaya si Gringo, palayain na rin si Trillanes at Beltran

Walang dahil upang bulukin sa bilanguan si Trillanes at Beltran. Sa simpleng diskurso, kung tunay ngang may demokrasya ang bansa, dapat maging PATAS ang batas o dapat equal ang aplikasyon ng batas sa sinuman, mayaman man ito o mahirap, may koneksyon man o wala, may deal man ito o wala.

Magkaparehong nabibinbin sa bilangguan at kandidato sa Senatoriable at Party List election si Trillanes at Beltran. Kung palalayain (dudang hindi bibigay si siRaulo ng DOJ) ang dalawa, walang dudang gaganda ang imahe ng administrasyon at panigurong isa sa pandagdag na boto ito para sa kanyang manok na TEAM UNITY.

Tignan ang LINK: "Beltran, Trillanes eye freedom via bail"
http://www.tribune.net.ph/headlines/20070422hed5.html
Doy Cinco/IPD
April 22, 2007

No comments: