Friday, August 24, 2007

Utak DIKTADOR at PASISTA, nananatili sa loob ng AFP / MALAKANYANG

Isang insultong mensahe ang ibinalagbag ng AFP - Philippinre Marines Corp. Gym para sa mga sundalo na napatay sa Basilan. Nakasaad ang mga PROPAGANDANG;
"It’s the SOLDIER - not the reporter - who has given us the freedom of the press. It’s the SOLDIER - not the poet - who has given us the freedom of speech.
It’s the SOLDIER
- not the politicians - who ensures that we live freely and peacefully. It’s the soldier who salutes the flag, who serves beneath the flag, and whose coffin is eventually draped by the flag."

Mukhang may kaugnayan ang mensaheng ito sa kabaliwang panawagan ni Ate Glo na "burahin, durugin at tiris-tirisin sa loob ng tatlong taon ang lahat ng klase ng rebelyon at insureksyon sa mapa ng Pilipinas." Bago magtapos raw ang kanyang termino sa 2010, wala na ang CPP-NPA, wala na ang MNLF at MILF.
(kuha sa: www.undergroundactionalliance.org)
Ano ang basihan ni Ate Glo, nagkaroon ba siya ng malalimang PAGSUSURI'T PAGSUSUMA at binalikan ba niya ang kasaysayan at ugat ng rebelyon at insureksyon sa bansa? Na-assess ba ang kahinaan at kalakasan ng iyong mga kaaway at galamay sa pulitika? Sa usaping estratehiya't taktika o sa handling na lamang sa muslim insurgency, bokya na, sa Maoist insurgence pa? Simple lang ang dahilan kung bakit, talo at tatagal ang labanan sa Mindanao;
Una, dahil (they don't know the enemy, they can't find them) hindi nito kilala ang kaaway, hindi rin nito makikita't mahahanap ang kaaway. Pangalawa, "occupation forces o panloloob-pagnanakaw ang turing sa AFP" at kulang sa pagkabig ng "hearts and mind" ng mamamayang Moro sa Mindanao. Pangatlo, hindi kabisado ng AFP ang TERRAIN at mapping ng Basilan at Sulo. Panghuli, bukud sa malalim na isyu't panawagang "self-determination ng Moro pipol," ang perception may pulitikahan, katiwalian, devided ang AFP at mahina't walang buto sa gulugud ang estado.

Wala itong pinagkaiba sa kanyang kaut
utang dilang si BUSH na nasisiraan na ng ulo-bait sa mga patakarang panloloob at pagnanakaw sa IRAQ. Kaya't pagbali-baligtarin man ang mga pangyayari, pinangungunahan ng 'di magtatagumpay si Ate Glo't Malakanyang sa kampanya laban sa rebelyon at insureksyon.

Kung matatandaan, ang astig na pahayag na ito ay wala sa "legacy," kundi man hindi malinaw categorically na lumabas sa bibig ni Ate Glo sa STATE of the NATION ADDRESS (SONA) nuong nakaraang buwan. Kaya't tulad ng mga nakaraan, ura-urada, pabago-bagong pagdedesisyon at patakaran.

Ang pahayag bang ito'y pagpapakita lamang n
a siya'y hindi LAME DUCK, hindi sitting duck na pangulo, may buto sa gulugud at hindi kontrolado't hawak sa leeg ng mga GENERALS, pamunuan sa AFP o ito ba'y dahil sa kagustuhan ng bulsa at ni Uncle Sam?
(NPA guerillas sa Sierra Madre; www.sierraclub.org / MILF www.c-r.org/.../images/rockets.jpg)
Muling ipinangalandakan ni Ate Glo na barbarians ang mga "ENEMY of the STATE" na naglalayon lamang na wasakin ang "demokratikong pamumuhay" ng ating bayan. Ang kapansin-pansin, mukhang wala sa sarili, lutang, PRANING na, wala sa konteksto at higit sa lahat mukhang NABABALIW na si ATE GLO.

Kung babalikan ang naturang mensaheng mga nakasulat na, "It's the SOLDIER..," ipinakita sa Philippine Marines Corp. Gym, mukhang maipapako sa "banana republic" circa 1930s hanggang 1970s framing ang Pilipinas. Aasahang muling lalakas ang rebelyon at insureksyon, muling lalaganap ang paglabag sa karapatang pantao, titindi pang lalo ang POLITICAL KILLINGS, hindi malayong matutulad tayo sa PAKISTAN, BURMA, SUDAN, kundi man IRAQ o AFGHANISTAN. Walang katapusan ARMADAHAN, walang puknat na civil war, panloob na tunggaliang na halos may isang siglong namamayani sa bansa (100 years). (kuha mula sa; www.speedace.info)
Ano ang kahulugan ng mensaheng ipinakikita sa Philippinre Marines Corp. Gym? Kagagawan ba ito ng mga Marines, ng Army o ng Malakanyang? Ganap bang maglalaho na ang aktibong papel ng mamamayan, ang papel ng taung simbahan, MEDIA at ACADEMIC community? Mabubuhay bang muli si HITLER, MOSOLINI at STALIN sa Pilipinas? Buburahin na ba sa kaisipang civilian supremacy over the military? Ang lahat na lang ba ng pag-asa ay nakasalalay sa SUNDALO?

Kung ang kulturang karahasan, armas at kasabihang "sa dulo ng gatilyo (ang maghahari) ika nga ni MAO" ang siyang iiral at dio-diyosin sa lipunan, walang panalo, puro talo, paikut-ikot lamang at hindi matatapos ang rebelyon at insureksyon at kailan ma'y hindi natin matatamo ang kapayapaan. Ang malungkot, mas may tendensiyang mahikayat ang susunud na henerasyon na yakapin ang extremismo at anarkismo.

Kung may utak diktador at pasistang pag-iiisip sa loob ng AFP, hindi na nakakapagtaka't hindi na bago ito. Ang unang casualty nito'y ang demokrasya habang aani naman ang mga extremista. Kung ito ang aagaw at paiiralin ni General Esperon, ni Ate Glo at kanyang mga alipores, susunod na hakbangin ay ang pagbubuwag ng KONGRESO, SENADO, MEDIA, aktibong mga mamamayan at diklerasyon ng Martial Law.

Ihahanda na rin ng mga GENERALS at ni Ate Glo ang inaasahang ISOLATION ng mundo. Ang reaksyon ng United Nation, ang lahat ng pandaigdigang organisasyong nangangalaga ng karapatang pantao at kapayapaan, ng US Congress at Senate, ng European Union at ASEAN.

Kaya lang, hindi natin alam kung ano ang posibleng reaksyon ng mga aktibistang junior officers na nasa kabilang bakod ng spectrum sa AFP. Malamang sa hindi, tutol ito sa maitim na balak ng pamunuan ng AFP. Kung magkataon man, lagot kayo sa grupong MAGDALO, mga aktibistang sundalo tudad ng YOU (Young Officer Union), Soldier of the Pilipino People, Reform the Armed Forces Movemen at higit sa lahat kay Senador Trillanes ng MAGDALO.

Doy Cinco / IPD
August 24, 2007

1 comment

1 comment:

upoytao said...

I have yet to react accordingly to what Conrado De Quiros' column on his observation on the huge sign nailed to a wall in Fort Bonifacio in the wake of the 13 soldiers killed in Basilan.

“It’s the soldier -- not the reporter -- who has given us the freedom of the press.

It’s the soldier -- not the poet -- who has given us the freedom of speech.

It’s the soldier -- not the politician -- who ensures that we live freely and peacefully.

It’s the soldier who salutes the flag, who serves beneath the flag, and whose coffin is eventually draped by the flag.”

While De Quiros' article stirs even kinder to what I am about to write I have to give my apologies first to the bereaved and the killed soldiers. Certainly you do not deserve those deaths as is everybody in that war you undertook. Pardon my observations and criticism for I believe that by writing this I may give more justice to your deaths.

Lets' start with the first tribute:

“It’s the soldier -- not the reporter -- who has given us the freedom of the press."

False... Outright false I have never seen or read a single soldier in my lifetime writing anything of the ordinary who has upheld the freedom of the press. They if anything else work only for the good of their company and agenda. Freedom of the press is bestowed by the constitution the soldiers' job is to uphold the constitution nevertheless they of all people are what seems to break it by supporting a false president at that and following a bloodthirsty trail of killings against reporters and freedom fighters.

So allow me to rewrite that statement:

“It’s the soldier -- not the reporter -- who has killed the freedom of the press."

Second tribute:

"It’s the soldier -- not the poet -- who has given us the freedom of speech."

Such a powerful statement... freedom of speech is a universal freedom, who gave them the right to protect it from ourselves or from anybody? Freedom of speech is synonymous to freedom of thinking. It is against human nature to prevent people from thinking their minds out or else give the military the right to safeguard it. For all I know it is them who have prevented this time and again. And the poet is the one who is always at the rescue of the soldier not the other way around. Poets define the world and its reality in the context of its freedom to express words according to how free his/her mind thinks and a poem is a manifestation of that genius not the soldier. Poets are the one who writes their hymns, their war songs, their inspirations and their propagandas. Poets are those soldiers who know how to love their motherland and spun tearful speeches for their aggrrieved loved ones. Poets are the soldiers of the written and un-written word.

So allow me to rewrite that statement:

"It’s the poet -- who's the soldier of the word -- who has given us the freedom of speech."

third tribute:

"It’s the soldier -- not the politician -- who ensures that we live freely and peacefully."

I don't know how soldiers define what a politician is, but all I know is that they have worked under them even if sometimes for the wrong reasons. So permit me to define what a politician is. A politician is voted by the people and with the will of the people passes laws and soldiers are bound to uphold them.
The people choose whom to be made as their leader and a politician is born from the people, it is therefore out of the question that the soldier work hand in hand to protect the people and the law passed by the politician. The work of a politician ergo is different from the work of the soldier for soldiers can never just ensure that we live "freely and peacefully" they can always do the opposite even without the help of the politician or the people. Remember martial law?

So allow me to rewrite that statement:

"It’s the soldier -- not the politician -- who ensures that we live freely and peacefully and sometimes the opposite."

Fourth and last tribute:

"It’s the soldier who salutes the flag, who serves beneath the flag, and whose coffin is eventually draped by the flag.”

I would like to give some points to consider before closing my arguments. The flag has been for many reasons used for different and countless occassions. And if by saluting to the flag one becomes emblazened to serve and protect ones' country then so be it but relegating that truth to just a few people handling guns and dying by it is just so disturbing. The flag for one is a symbol of the Filipino people. The flag is the symbol of what holds right, just and true to the country it represent. From it stems the rich history and culture of its race. Saluting to it means respecting its authority and living by it.But as for me I have never seen a flag being used arbitrarily and brazenly to jutify on stepping on the rights and freedoms of its constituents except to them who truthfully and deserves to be draped by that flag.


So again allow me to rewrite that statement:

"It’s the soldier who salutes the flag, who serves beneath the flag, and whose coffin is eventually draped by the flag because he/she justly deserves so.”

Now don't get me wrong soldiers are there to protect us and fight for us, such is their profession. But using that profession to bring this country backward is a clear insult for the people who died in their ranks and are continually dying to move this country forward. It is my sole prayer that this military see the outsome of their actions.

I am not against fighting for their comrades who were beheaded I was even one of the angrier one's to rant about it but to use a dead soldier in battle to justify the existence of a corrupt military is just abominable. They are not just doing disservice to the people they serve but also to the people who died fighting for them. I have great respect for our soldiers but I have not a dime happy about the state of our military and our government much less something as arrogant as attacking Mindanao who'm is about to celebrate its beloved Ramadan.

But as I always say and believe; "Not all soldiers are corrupt, and not all Muslims are Abu Sayyafs."

Let Us Stop the Killings... Before It's too late...

Let them celebrate their Ramadan...