Friday, August 31, 2007

CHINA, OFW at '07 Election ang "sumalba" sa ekonomya

Kung dati rati't itinuring kaaway, kinamuhian at nilait ng Pilipinas, ng mga Kanluranin at Kapitalistang Bansa, hindi natin naisip o wala sa ating guni-guni na sa bandang huli, titingalain, UUTANGAN, halos magpalimos at magmakaawa si Ate Glo at ang gubyernong Pilipinas sa gubyernong tinatawag na "Kumunistang" China. (Photo: images.china.cn/images1/200611/372738.jpg)
Kung babalikan ang kasaysayan, may limang (5) dekada ang nakaraan ng bansagang "speeping giant," atrasadong ekonomya, bansang magulo (Cultural Revolution), nakakatakot at nilayasan mismo ng sariling mamamayan, tumungo sa karatig bansang tulad ng Pilipinas at parang Hudyong kinamuhian.

Sa kabilang banda, dekada 70s ng takasan (political asylum) ng mga kabataang intelekwal na
aktibistang Pilipino ang Pilipinas, tumungo sa China at humingi ng tulong sa isinusulong nitong "peolple's war at demokratikong rebolusyon ng bayan" laban sa diktadurang Marcos, Pyudalismo at imperyalistang Amerikano.

Agad tinugunan ng Partido Komunista ng China ang kahilingan at nagpadala ng dalawang barkong punong-puno ng armas para sa bagong tatag na New People's Army (NPA) at Partido Komunista ng Pilipinas (Maoist faction). Kung 'di nasawata ng government forces ang nasabing 2 barkong (MV Karagatan at MN Andrea II) puno ng M14 at AK 47 sa bandang Palanan, Isabela, baka natulad na tayo sa North Korea. (Photo: Mao, great leader ng China)
Kung dati-rati'y mataas ang pagtinging rebolusyunaryo ng mundo sa Pulahang China, sa pamamagitan ng kanilang Chairman Mao Tse Tung na nanindigan laban sa US imperialism, Soviet Social Imperialism at tagapagtanggol ng Ikatlong Daigdig, ngayon'y biglang naglaho. Maliban sa ginagaya nito ang US sa pagmamanipula, dominasyon at imperyalista (sa anyo ng bumabahang Made in China), ang China ngayon ang "PROTECTOR ng mga Diktador ng mundo, kasama sa nabiyayaan ng proteksyon ay si Ate Glo't gubyerno ng Pilipinas." (photo:www.iaphworldports.org)
Kasama ang buong pamilya, may apat na araw rin akong nakabisita sa China nuong nakaraang taon at nasaksihan ang kombinasyong "ala Hongkong at Frankfurt Germany" na landscape ng Shanghai. Nasaksihan ko rin ang libong Pinoy ang araw-araw na matyagang pumipila sa Chinese Embassy sa Makati upang magtrabaho't mamasyal sa China. May ilang libong mga OFW at TNT ang nagtatrabaho sa China ngayon lalo na sa ilang mauunlad na lunsod ng Shanghai, Shenzen at Beijing.

Tungkol sa usapin at lagay ng ekonomya ng Pilipinas, maaring may katotohana
n o basihan ang nasabing "7.5% na pag-unlad ng Gross Domestic Product (GDP-2nd quarter), pinakamataas mula noong dekada 90s" at ngayong ipinagmamayabang ni Ate Glo sa mundo. Saan ang posibleng panggalingan ng 7.5%? Maliban sa sinasabi ng mga kritikong "consumption based" o may "mahigit P100.0 bilyong election spending" ng pulitiko ang nagtrickle down sa komunidad. (Photo: kontradaya.files.wordpress.com/.../100_1170.jpg)
May P1.2 bilyon ang ginastos sa electoral campaign ng mga Pineda sa Pampanga at halos may P20.0 bilyon sa mga senatoriable candidates, pre-campaign period hanggang post electoral dagdag-bawas operation. Ito'y nagamit sa "Kasal, Binyag, Libing," sa pamamagitan ng vote buying, panunuhol, TV - radio - print Ads, posters printing, food and beverages at communication.

Pabirong
comment ng isang ka-opisina, "ang election kahit magastos, kahit pansamantala, nakakatulong din pala sa ekonomya, dito lamang nakakabawi't nakakaganti ang mahihirap."

Walang dudang nakatulong din ng malaki sa paglago ng ekonomya ang $12.0 bilyong iniuwing remitances - dollar ng OFW para sa enrollment ng kanilang anak, pamimili ng bahay, apa
rtment, condo at lupa (realty estate booming). Kaya lang, maliwanag na hindi rin ito sustainable, sapagkat, hindi nito nareresolba ang patuloy na pagdausdus ng industria't sektor ng manupaktura dahil sa walang malinaw na "industrial policy ang Malakanyang."

Sa kabila ng sinasabing paglago ng ekonomya, patuloy ang paglobo ng unemployment (7.4%) at halos 20% na under- employment rate sa bansa. Ito ang nagdudumilat na katotohanang lumaki ang bilang ng nagugutom, pagtaas ng tantos ng karalitaan sa bansa at paglaki ng bilang (1-1.5 milyon) ng maralitang lunsod sa Kamaynilaan.

Ang isa sa hindi nating gaanong napapansin na may kinalaman din sa pag-unlad ng ekonomya ng Pilipinas ay ang bilyung dolyar na nilalagak na pautang at puhunan ng mga dayuhan (foreign direct equity at portfolio investment), partikular ang bansang tinatawag na Komunistang China. Kahit paano, ang China ngayon ang lumalabas na tagapagligtas o salbabidang papalubog na bangkang papel na ekonomya ng Pilipinas at iba pang bansang Kapitalistang bansa sa mundo.

Ayon sa Central Bank, dahil sa sigla ng pasok ng dolyar sa bansa, "sa unang walong buwan ng taong kasalukuyan, may $6.75 billion ang Balance of Payment surplus ang bansa (BOP) kumpara daw sa $2.5 billion lamang nuon nakaraang taon."

Ang dalawang dekadang pagbulusok na pag-unlad ng ekonomya ng China ang ikinagulat ng mundo. Anumang klase ng pananabotaheng isinagawa ng US at Kanluraning Bansa ay walang epekto. Maliban sa turing na "pabrika ng mundo," ang China ngayon ang kinikilalang key player sa maraming usapin. Siya ngayon ang pinakamabilis at maunlad na TRADING PARTNER 'di lang ng Pilipinas, ng buong South East Asia, ng buong ASIA, maging sa iiba't-ibang lupalop ng mundo, iba't-ibang mga regional bloc o grupo at organisasyon. Nagpapakita lamang na lumalaki na ang kanyang impluwensya't political clout sa mundo.

Halos lagpasan o itabla na niya ang antas na inaabot na ekonomya ng bansang Hapon, Germany at sa nalalapit na panahon sa hinaharap ang imperyalistang US. Habang nalululong at nakatali ang US sa Iraq, gigiray-giray ang dominasyon ng US sa Asia o maging sa buong mundo, ang China ang nakikinabang at patuloy na lumalakas ang dominasyon sa ekonomya, maging sa pandiplomasya at nakaka-attract ng maraming alyado.

Dahil sa nalalapit na Beijing Olympics (2008), nakatutok sa China ang atensyon ng mundo sa ngayon. Habang patuloy na umiiwas at talamak na nilalabag ng China ang panawagang ng mundo hinggil sa talamak na paglabag sa karapatang pantao (Tianemen, Tibet at grupong Falunggong), patuloy ang restriction sa "malayang pamamahayag (media freedom), internet communication at malawakang pag-aaresto" ng mga aktibistang tumtutol sa patakarang panloob ng China.
(photo: www.flickr.com)
Naglunsad ng smear campaign ang US at iba pang mga kaalyado nito laban sa China at sa kasawiang palad, hindi rin naisustained; ang SAR syndrome, ang birds flu, ang depekto ng "Made in China," ang matinding pollution kumukubabaw sa Beijing at Shanghai at pagsuporta sa mga terorista at diktadurang bansa ang ilan lamang sa namumuong mga isyu laban sa China. Dahil dito, may ilang grupong gustong nanawagang IBOYCOTT ang nalalapit na BEIJING OLYMPICS hindi lang natin alam kung kakabig ng malaking suporta ito sa mundo o sa Pilipinas.

Tiklop ang buntot ng Malakanyang na tupdin at isustina ang birada ng US laban sa "Made in China at human right issues." Wala itong komentaryo sa isang aktibistang tumanggap ng Ramon Magsaysay awardee sa human rights na patuloy na nakakulong sa bilangguan ng China. Hinggil sa isyu ng "made in China," kumambiyo agad ang Malakanyang at categorically, nagpahayag na hindi lahat (1-5% lamang) ng produktong China ay palyado't masama.
(Photo: main Beijing Olympic Stadium)
Tumamime ang Malakanyang na maki-kondena sa mainit na isyu ng Iran Nuclear proliferation (kanyang oil supplier), ang patuloy na pagsuporta sa diktaduryang gubyerno ng
Burma, Darfur sa bansang Sudan, Nigeria at iba pang bansa sa Africa at North Korea. Maliban pa sa papel na maibenta ang kanilang produkto't bagsakan ng surplus na puhunan, sila ang mga bansang masugit na nagsusuplly ng LANGIS at iba pang raw materials na lubhang kailangan ng lumalaking industria ng China. Palatandaan lamang na handang yakapin ni Ate Glo ang China, anuman ang mangyari't magselos man si Uncle Sam.

Maingat si Ate Glo na makaladkad sa nasabing isyu, baka balikan o gumanti ang China, baka mabulilyaso't malintikan ang sariling interest na makapang-LI
MOS sa China at maisalba ang sariling paghuhusga ng mamamayang Pilipino. Hindi kayang isakripisyo ng Malakanyang ang mga ss;

1. Maliban sa ilang milyong dolyar na GRANT in aid o military assistance sa AFP, ang China an
g siya ngayong pumapangalawa (Japan at US) o kundi man topnotcher bilang Official Development Assistance (ODA) sa pilipinas.
2. May $1.8 bilyong (P84.0 bilyon) pautang mula sa China. Ito'y sa pamamagitan ng "easy repayment term" ng Chinese Export-Import Bank. Ang foreign assistance loan package na ito ay gagamitin sa infrastructure projects, tulad ng ts /
mga "Mega Projec Regions" na lumitaw sa power point presentation nito noong mga nakaraang SONA (state of the nation), 2006-7 ni Ate Glo.
3. Ang $330.0 milyong (P16.0 milyong) maanomalyang Broadband gadgets na napag
cashunduang pautang idinaan sa mga buwitreng katulad ni Comelec Com Benjamin Abalos na siya ngayo'y sentro ng katiwalian bubusisiin ng Kongreso. Walang dudang maihahalintulad lamang ito sa mabahong Mega Pacific election counting machine, PIATCO Fraport Naia 3 projects na nauwi lamang sa wala. (photo mula sa;www.skyscrapercity.com)
4.
Ang $1.2 BILLION controversial at maanomalyang NORTHRAIL projects na kasalukuyang ng itinatayo mula sa tondo hanggang Malolos. NA ON-GOING NG ITINATAYO MULA SA TONDO HANGGANG CENTRAL LUZON. Pinag-aaralan din ng Pilipinas na ipakontrata na rin sa China ang bilyong dolyar na Southrail projects, mula Manila hanggang Batangas.
5
. $1 billion-plus nickel mining venture ng Chinese Consortium para sa Surigao at Eastern Mindanao, sa lugar ng mga Pichay. Bahagi ito ng mahigit $1.0 trillion reserbang gold, copper at nickle mining na inilalakong puhunanan ng China. Hindi pa kasali rito ang $3.0 billion puhunang ilalagak ng China sa kabuuang Mindanao; bukud sa minahan, sa tourism, Agriculture, fisheries at infrastructure. (photo:www.iucn.org/.../Picture%203%20Philippines.jpg)
6. Ang $4.9 billion na puhunan mula sa malalaking kumpanyang Chinese na gagamitin upang maka-access ito ng ating mga agricultural commodities, corn and rice produc
tion, ethanol plant at building ng mga facilities para sa "grow flowers at off-season vegetable at prutas," fish port complex at iba pa.
7.
Ang maanomalyang $465.5-million Cyber Education Project (CEP) para sa Department of Education (DEP Ed). Ang $400.0 milyon ay babalikatin ng China habang ang $65.0 milyon naman ay aakuhin ng Malakanyang.
(Photo:
csdms.in/eg/images/articles/newsasia1.gif)
8. Ang bagong balitang Grant-tulong na $6.6 milion o P350.0 milyon para sa AFP para palakasin ang defence cooperation ng China at Pilipinas.
9. Ang donasyong $2.5 million (P100.0 milyon) nagkakahalagang mga engineering equipment para sa AFP para sa "development projects" sa mga lugar kung saan malalakas ang insureksyong komunista at moro. May dagdag pang $2.0 military aid (P95.0 milyon) at helicopter na gawang China. (Photo:http://www.abs-cbnnews.com/storypage. aspx?StoryId=91819)
Hindi pa natin lubusang nasasaliksik ang ibang mga nauna ng nakapasok na kontrata't cashunduan may tatlong taon na ang nakalipas (NPC-electrification projects). Bukud sa may mga bagong naka-abang na kontrata't cashunduan sa pagitan ng Malakanyang at China, patuloy ang pagpapautang ng mayayamang bansa o multilateral funding institution sa Pilipinas.

Ang sigurado, tulad ng mahabang listahan ng mga maanomalyang kontrata nung panahon ng Diktadurang Marcos (Bataan Nuclear Power Plant-BNPP), ang kawalan ng TRANSPARENCY at bad governance, walang dudang punong-puno ito ng panunuhol at pangungurakot. Ang pinaka-malungkot, handang ipagbili't isangla ni Ate Glo ang Pilipinas sa China, maisakatuparan lamang ang "legacy" nito sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2010.


Kung ganito kalaki ang pumapasok at papasok na puhunan at pautang mula sa tusong China, tulad sa bansang Burma at Sudan, tatagal nga't magsusurvive nga si Ate Glo sa Malakanyang.

Doy Cinco / IPD
September 1, 2007

12 comments:

Anonymous said...

Hi !.
You re, I guess , perhaps very interested to know how one can reach 2000 per day of income .
There is no need to invest much at first. You may start to receive yields with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
AimTrust incorporates an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with structures around the world.
Do you want to become a happy investor?
That`s your choice That`s what you wish in the long run!

I`m happy and lucky, I started to get real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. It`s all about how to choose a proper partner who uses your funds in a right way - that`s AimTrust!.
I make 2G daily, and my first deposit was 1 grand only!
It`s easy to get involved , just click this link http://eduzydesal.wtcsites.com/ucacydi.html
and lucky you`re! Let`s take this option together to get rid of nastiness of the life

Anonymous said...

Hello !.
You may , probably curious to know how one can make real money .
There is no initial capital needed You may start to receive yields with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
AimTrust represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

It is based in Panama with offices everywhere: In USA, Canada, Cyprus.
Do you want to become a happy investor?
That`s your chance That`s what you really need!

I`m happy and lucky, I began to get income with the help of this company,
and I invite you to do the same. If it gets down to select a correct companion utilizes your money in a right way - that`s the AimTrust!.
I take now up to 2G every day, and my first deposit was 1 grand only!
It`s easy to start , just click this link http://jidatagug.uvoweb.net/gujiqehy.html
and go! Let`s take our chance together to become rich

Anonymous said...

Hello !.
You re, I guess , probably very interested to know how one can manage to receive high yields .
There is no need to invest much at first. You may begin to get income with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
The firm incorporates an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with structures around the world.
Do you want to become really rich in short time?
That`s your chance That`s what you really need!

I`m happy and lucky, I began to take up income with the help of this company,
and I invite you to do the same. It`s all about how to choose a proper companion who uses your money in a right way - that`s it!.
I make 2G daily, and my first deposit was 1 grand only!
It`s easy to start , just click this link http://hemynefed.arcadepages.com/gapalo.html
and lucky you`re! Let`s take this option together to feel the smell of real money

Anonymous said...

buffy lesbian pics indiana laws on adultery with lesbian ellen hilburn lesbian is lil mama a lesbian free 100 lesbians stories lesbian chic laton lesbian

Anonymous said...

Hello everyone!
I would like to burn a theme at this forum. There is such a nicey, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of financial piramyde, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For quite a long time, I make money with the help of these programs.
I don't have problems with money now, but there are heights that must be conquered . I make 2G daily, and I started with funny 500 bucks.
Right now, I managed to catch a guaranteed variant to make a sharp rise . Visit my web site to get additional info.

http://theblogmoney.com

Anonymous said...

Good day, sun shines!
There have were times of hardship when I felt unhappy missing knowledge about opportunities of getting high yields on investments. I was a dump and downright stupid person.
I have never thought that there weren't any need in big starting capital.
Now, I feel good, I started to get real income.
It's all about how to select a proper companion who uses your funds in a right way - that is incorporate it in real deals, parts and divides the profit with me.

You may get interested, if there are such firms? I'm obliged to answer the truth, YES, there are. Please be informed of one of them:
http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

Anonymous said...

She let her gaze trail slowly up the smooth, bare skin of his legs. Hed tried to get his men to turn back, then, when they wouldnt, to fight. Youre an infuriating man. She recognized that particular position from prior matches and knew it wasnt one easily broken. Someone said her name, actual sounds for her ears to hear. She swallowed and pulled away, her attention instantly switching to the grounds below. That Hyle was fascinated by all things magical had brought them even closer together. Laughing, Gala waved a hand in the air. Would he think she was taunting him now? Clearing her throat, she stepped back and turned to face Nialdlye again. Angrily, she dashed tears from her eyes, stepping toward the outer door. Scowling, she tried to twist away from Lanthan, failing again. I didnt say we werent mad. He wasnt talking to her. When hed had his fill and shed somewhat subsided, he rose to his knees. Behind her, Tykir nestled close, his cheek resting on the back of her shoulder. Her pulse sped as he crossed her threshold. But I knew theyd eventually leave me. She could feel it in her soul. She licked his lips.

Anonymous said...

Brevin stared at the far wall, Tykir at the table, Lanthan at Brevins back. Salin told me that he was awake, but hes not come out of his suite. He nodded, slid an arm about Irins shoulders, and led his truemate from the room. Tykir and Brevin stepped aside, and Lanthan sank onto the couch with her. His hands were comforting weights on her shoulders, helping her to ground.
[url=http://cumonshot.1sthost.org/index11.html]free facial cum shots[/url]

Anonymous said...

Hi everybody!

Sure, you’ve heard about me, because my fame is running in front of me,
my name is Peter.
Generally I’m a social gmabler. all my life I’m carried away by online-casino and poker.
Not long time ago I started my own blog, where I describe my virtual adventures.
Probably, it will be interesting for you to read my travel notes and reports about winnings and losses on this way.
Please visit my diary. http://allbestcasino.com I’ll be interested on your opinion..

Anonymous said...

Good day!

Let me introduce myself,
my parents call me James F. Collins.
Generally I’m a venturesome gambler. recently I take a great interest in online-casino and poker.
Not long time ago I started my own blog, where I describe my virtual adventures.
Probably, it will be interesting for you to find out my particular opinion on famous gambling projects.
Please visit my web site. http://allbestcasino.com I’ll be interested on your opinion..

Anonymous said...

hot girls in swimsuits

CASH FIRM LOAN said...

Moi
Olen Korejs Fillip, markkinointipäällikkö, Global Trade Int.
Tarjoamme rahoitusluottopalveluja kaikille hyvin alhaisilla 2 prosentin korolla välittömällä lainojen siirrolla

Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Kiitos ja terveiset,
Korejs Fillip

+601111850392
Business Marketing Manager.