Wednesday, November 14, 2007

Scientific Assessment on METHANE

Ang insidente sa Glorietta 2 at ang matinding atakeng pambobomba sa Kongreso ay walang dudang hindi magkahiwalay at walang kinalaman sa isa't-isa (magkakaugnay). Kung sinasabi ng PNP, sa utus ng kanilang bosing, ang mersenaryong si Sec Ronaldo Puno ng DILG na aksidente at POSO NEGRO theory ang Glorietta 2 at Abu Sayaff Group (ASG) naman ay may kagagawan sa pambobomba sa Kongreso, MAY MANINIWALA PA BA SA KANILA? 'wag n'yo kaming pinagloloko.

Kung nagawang insultuhin at gaguhin ang katalinuhan ng Pinoy sa Poso Negro, ang magkasunod na insidente sa Kongreso (less than a month) ay maliwanag na trabaho ng isang paksyon (PNP/military) sa Malakanyang, magcreate ng kondisyon na may breakdown ng peace and order at terorismo sa bansa. ilihis (diversionary) ang atensyon ng mamamayan sa lumalalalang KATIWALIAN, PANGUNGURAKOT at misgovernance ng Malakanyang, idiklara ang emergency rule o Martial Law, magtagal sa pwesto si Ate Glo lampas sa 2010 mandato ng Constitution at ang pinakamalungkot, hambalusin, kastiguhin ang oposisyon at kilusang demokratiko.
-Doy Cinco / IPD
November 15, 2007

The following fact is why we believe that the Industrial Accident (Pozo Negro) Theory of the administration on Glorietta 2 explosion is baloney!

Link: http://magdaloparasapagbabago.blogspot.com/2007/11/scientific-assesment-on-methane.html


U.S. Economy: Rec
ession, Depression, Or Collapse?
By Shepherd Bliss

14 November, 2007
Count
ercurrents.org
Our economy is paying and will continue to pay the consequences of over-consumption and the over-purchasing of people reaching beyond their resources that characterized the housing market. We have been greedy. There are limits to growth and those limits are crashing in on us.

Link: http://www.countercurrent
s.org/bliss141107.htm


''Economic Brief: Nuclear Revival in Europe Increasingly Likely''
13 November 2007
Recent news reports from Europe suggest that a nuclear revival in the European Union is increasingly likely. Soaring hydrocarbon prices and lasting uncertainties regarding hydrogen-based solutions are making the combination between civil atomic power and alternative energy a promising prospect for governments in the European Union. [See: "Economic Brief: The New Role of Coal in Energy Security"]
Link: http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=720&language_id=1

No comments: