Monday, November 19, 2007

"Shining Path's Resurgence in Peru"

Ang Kilusang Sendero Luminoso o sa mas popular na kilalang "Shining Path" sa Peru ay hindi gaanong nalalayo sa CPP-New People's Army ng Pilipinas, parehong MAOIST (Kaisipang Mao Zedong), parehong may estratehiyang “digmaang bayan o protracted people's war (Dagohoy framing)- na pangungunahan ng anakpawis na magsasaka, kukubkubin ang kalunsuran mula sa kanayunan), anti-feudal at anti-colonial" ang balangkas ng prinsipyong pinanghahawakan.

Halos parehas ang konteksto ng lipunang ginagalawan, ang talamak na pangungurakot, casique/elite dominated, kabulukan ng sistemang pulitika at higit sa lahat kinukubabawan at pinaglalaruan ng dayuhang kapital. Kaya lang, mas naunang sumemplang ang Pilipinas, dekada 80s ng magsimulang dumanas ng matinding debate sa loob (ideological crisis) at labas, sunud-sunod ang "sablay sa estratehiya at taktika," ang ilan dito; ang blunder sa Edsa uprising, ang matinding setback dulot ng purgahan sa loob, mishandling sa middle forces-coalition-electoral politics at maramihang paglay-low ng mga CADRE, ang pagbagsak ng Berlin Wall at ang "great split" na nagresulta ng pagkakawatak-watak sa tatlong factions sa loob ng partido."

- doy / IPD


19 November 2007
"Shining Path's Resurgence in Peru"

Between August and September 2007, Peruvian soldiers captured as many as 45 members of the Peruvian insurgent movement known as Sendero Luminoso, or Shining Path. In September, there were intelligence reports that there had been a summit of Shining Path leaders in the Peruvian region of Huánuco. Later, in early October, Peruvian Admiral Jorge Montoya expressed his concern about the spreading of Shining Path's ideology within Peru's major universities. Events and declarations like Montoya's, in addition to continuous attacks by the militants against the country's security forces, seem to confirm that the Shining Path is reestablishing some influence.
(Larawan sa itaas:
... after the Shining Path of Peru. www.viewimages.com/Search.aspx?mid=3471395...) sa kaliwa: Bandera del partido/es.wikipedia.org )

How Strong is Shining Path Today?
The complete piece is at: http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=723&language_id=1

No comments: